Tôm Sú PD Hấp

Giá: Liên hệ

Product Name: BLACK TIGER SHRIMP
Style: Frozen
Packing: Exchange together (Ex.500G, 800G, 900G, 1000G… )
Size: Exchange together (Ex. 8-12, 13-15, 16-20, 21 – 25, 26- 30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-90, 91-120)
Place of origin: Vietnam
Brand name: Anh Khoa Seafoods
MOQ: 20ft

Sản phẩm liên quan