TÔM SÚ HLSO
TÔM SÚ HLSO

TÔM SÚ HLSO


Product Name: Black Tiger Shrimp
Style: Frozen
Packing: Exchange together (Ex.500G, 800G, 900G, 1000G, 1800G )
Size: Exchange together (Ex. 6-8, 8-12, 13-15, 16-20, 21 – 25, 26- 30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-90, 91-120)
Place of origin: Vietnam
Brand name: Anh Khoa Seafoods
MOQ: 20ft

Chi tiết Chi tiết
TÔM SÚ HLSO HẤP
TÔM SÚ HLSO HẤP

TÔM SÚ HLSO HẤP


Product Name: Black Tiger Shrimp
Style: Frozen
Packing: Exchange together (Ex.500G, 800G, 900G, 1000G, 1800G )
Size: Exchange together (Ex. 6-8, 8-12, 13-15, 16-20, 21 – 25, 26- 30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-90, 91-120)
Place of origin: Vietnam
Brand name: Anh Khoa Seafoods
MOQ: 20ft

Chi tiết Chi tiết
TÔM SÚ NGUYÊN CON
TÔM SÚ NGUYÊN CON

TÔM SÚ NGUYÊN CON


Product Name: Black Tiger Shrimp
Style: Frozen
Packing: Exchange together (Ex.500G, 550G, 750G, 850G, 900G, 1000G )
Size: Exchange together (Ex. 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-8, 8-10)
Place of origin: Vietnam
Brand name: Anh Khoa Seafoods
MOQ: 20ft

Chi tiết Chi tiết
TÔM SÚ NGUYÊN CON HẤP
TÔM SÚ NGUYÊN CON HẤP

TÔM SÚ NGUYÊN CON HẤP


Product Name: Black Tiger Shỉmps
Style: Frozen, BT.CHOSO
Packing: Exchange together (Ex.500G, 550G, 750G, 850G, 900G, 1000G)
Size: Exchange together (Ex.21-25, 26-30, 31-40, 41-50, 51-60)
Place of origin: Vietnam
Brand name: Anh Khoa Seafoods
MOQ: 20ft

Chi tiết Chi tiết
TÔM SÚ NGUYÊN CON TƯƠI
TÔM SÚ NGUYÊN CON TƯƠI

TÔM SÚ NGUYÊN CON TƯƠI


Đặt mình vào vị thế của người tiêu dùng, Anh Khoa luôn nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến, mang đến những sản phẩm chất lượng tuyệt vời nhất, sạch nhất, đáp ứng mọi nhu cầu thưởng thức của người tiêu dùng.

Hiện chúng tôi đang cung cấp 3 dòng sản phẩm chính: sản phẩm tươi, sản phẩm hấp, sản phẩm giá trị gia tăng.

 

 

 

 

Chi tiết Chi tiết
Tôm Sú PD
Tôm Sú PD

Tôm Sú PD


Product Name: BLACK TIGER SHRIMP
Style: Frozen
Packing: Exchange together (Ex.500G, 800G, 900G, 1000G… )
Size: Exchange together (Ex. 8-12, 13-15, 16-20, 21 – 25, 26- 30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-90, 91-120)
Place of origin: Vietnam
Brand name: Anh Khoa Seafoods
MOQ: 20ft

Chi tiết Chi tiết
Tôm Sú PD Hấp
Tôm Sú PD Hấp

Tôm Sú PD Hấp


Product Name: BLACK TIGER SHRIMP
Style: Frozen
Packing: Exchange together (Ex.500G, 800G, 900G, 1000G… )
Size: Exchange together (Ex. 8-12, 13-15, 16-20, 21 – 25, 26- 30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-90, 91-120)
Place of origin: Vietnam
Brand name: Anh Khoa Seafoods
MOQ: 20ft

Chi tiết Chi tiết
Tôm Sú PTO
Tôm Sú PTO

Tôm Sú PTO


Product Name: BLACK TIGER SHRIMP
Style: Frozen
Packing: Exchange together (Ex.500G, 800G, 900G, 1000G… )
Size: Exchange together (Ex. 8-12, 13-15, 16-20, 21 – 25, 26- 30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-90, 91-120)
Place of origin: Vietnam
Brand name: Anh Khoa Seafoods
MOQ: 20ft

Chi tiết Chi tiết
Tôm Sú PTO Hấp
Tôm Sú PTO Hấp

Tôm Sú PTO Hấp


Product Name: BLACK TIGER SHRIMP
Style: Frozen
Packing: Exchange together (Ex.500G, 800G, 900G, 1000G… )
Size: Exchange together (Ex. 8-12, 13-15, 16-20, 21 – 25, 26- 30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-90, 91-120)
Place of origin: Vietnam
Brand name: Anh Khoa Seafoods
MOQ: 20ft

Chi tiết Chi tiết
TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU
TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU

TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU


Đặt mình vào vị thế của người tiêu dùng, Anh Khoa luôn nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến, mang đến những sản phẩm chất lượng tuyệt vời nhất, sạch nhất, đáp ứng mọi nhu cầu thưởng thức của người tiêu dùng.

Hiện chúng tôi đang cung cấp 3 dòng sản phẩm chính: sản phẩm tươi, sản phẩm hấp, sản phẩm giá trị gia tăng.

 

 

 

 

 

Chi tiết Chi tiết
TÔM THẺ HLSO
TÔM THẺ HLSO

TÔM THẺ HLSO


Product Name: Vannamei Shrimp
Style: Frozen
Packing: Exchange together (Ex.500G, 800G, 900G, 1000G, 1800G )
Size: Exchange together (Ex. 6-8, 8-12, 13-15, 16-20, 21 – 25, 26- 30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-90, 91-120)
Place of origin: Vietnam
Brand name: Anh Khoa Seafoods
MOQ: 20ft

Chi tiết Chi tiết
TÔM THẺ HLSO HẤP
TÔM THẺ HLSO HẤP

TÔM THẺ HLSO HẤP


Product Name: Vannamei Shrimp
Style: Frozen
Packing: Exchange together (Ex.500G, 800G, 900G, 1000G, 1800G )
Size: Exchange together (Ex. 6-8, 8-12, 13-15, 16-20, 21 – 25, 26- 30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-90, 91-120)
Place of origin: Vietnam
Brand name: Anh Khoa Seafoods
MOQ: 20ft

Chi tiết Chi tiết