ANH KHOA SEAFOODS – Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019

Năm 2019, tỉnh Cà Mau có 09 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” được Bộ Công Thương phê duyệt và công bố.

09 doanh nghiệp của tỉnh đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú, công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau, công ty cổ phần Camimex, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn, công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Minh Cường, công ty cổ phần thủy sản Cà Mau, công ty TNHH Anh Khoa (Anh Khoa Seafoods), công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Nam Việt, Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau.

So với năm 2018, tăng 01 doanh nghiệp và là năm có nhiều doanh nghiệp nhất đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” so với những năm trước. Đây là động lực để doanh nghiệp tiếp tục nổ lực phát huy thành tích đã đạt được để khẳng định vị trí của mình và góp phần làm tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.